Posts Tagged ‘Mitoloji Nedir?’

PostHeaderIcon Mitoloji Nedir?

MİTOLOJi 
NEDiR?

Mitoloji kelimesi, yunanca mythos (
masal – hikâye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır.
Mitoloji; çok ski hikayelerdir gelmiş ve yaşamış olan ulusların 
inandıkları tanrıların,  kahramanların, devlerin ve  perilerin hayat
ve bahseden hikâyelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları
vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan
topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Mitolojide
geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. Birçok mitolojide geçen tufan
olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu ispatlanmıştır.
Mitolojilerin en güzeli olarak olarak kabul edilen klasik
mitoloji ( Greek mitoloji ) deki öykülerin tamamına yakın bir bölümü ya Anadolu
da geçmektedir, yada anadolu ile ilintilidir.

Mitoloji Tanımı İçin Söylenenler:


Carl Gustave Jung’a göre
“Kendi içsel görümüze
göre ne olduğumuz ancak mitos aracılığıyla ifade edilebilir. Mitos bilimden
daha bireyseldir ve yaşamı ondan daha kesin biçimde ifade eder

Murry Hope’ye göre
Gerçekte tüm mitler
gerçeğin bir parçasını içerirler. Kimi yetkelerin salt mitolojisi saydığı Oera
Linda Kitabı, Tufan öncesi ve sonrasındaki kadim Frisya halklarının tarihini
aktarmaktadır. (Atlantis Efsane mi Yoksa Gerçek mi? sf. 38,39)

Brockhaus adlı Alman ansiklopedisine göre,
“Tarihde adı geçmeyen, artık unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneler,
mitolojinin kadrosuna girer” (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt
1. sf. 5 ).

E. A. Gardner’e göre
Mitoloji, ”Tabiat varlıkları
ile olaylarına, kişilik verme sureti ile anlatma şeklidir  (Prof. Dr. B.
Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ).

Prof. Dr. B. Ögel’e göre
“Efsanelerin
kendilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji ise bu efsaneleri inceleyen bir
ilim koludur. Mitoloji araştırmaları, din tarihi incelemeleri ile de yakından
ilgilidir. Fakat mitoloji, yalnızca bir din tarihi de değildir.
Mitoloji, insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir
aynasıdır.  (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5,6
ve19)

Ayça Akgüner’e göre Mitoloji
“Efsane Bilimi”dir. Yani ilkel insanların ve insanüstü varlıkların başından
geçen masalsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Eski çağlarda yaşamış olan
insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inançlarına bakış
açılarının yorumlanmasıdır. Her ulusun, her ülkenin tarihi; çeşitli efsaneleri,
destanları, kahramanlık öykülerini, inanç sistemini tanrılarını, insanlarını,
masallarını, söylencelerini barındırır.”
Yukarıdaki alıntılarda mitolojinin ne olduğu çok iyi bir şekilde
ifade edilmiştir. Çünkü mitoloji, doğa üzerine işlenmiş olan prototiplerin (İlk
Örnekler) harici kısmının hayallerde canlandırılarak (veya onları canlı
görerek) anlatılma şeklidir. Bir başka deyişle, kadim inisiyecilerin trans
halindeyken doğa üzerinde gördükleri resim ve şekilleri, doğa üstü olaylarla
süsleyerek anlattıkları hikayelere mitoloji adı verilmiştir.

PostHeaderIcon Mitoloji Nedir?

MİTOLOJi NEDiR?

MitolojiMitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal – hikâye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok ski hikayelerdir gelmiş ve yaşamış olan ulusların  inandıkları tanrıların,  kahramanların, devlerin ve  perilerin hayat ve bahseden hikâyelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. Birçok mitolojide geçen tufan olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu ispatlanmıştır.

Mitolojilerin en güzeli olarak olarak kabul edilen klasik mitoloji ( Greek mitoloji ) deki öykülerin tamamına yakın bir bölümü ya Anadolu da geçmektedir, yada anadolu ile ilintilidir.

Mitoloji Tanımı İçin Söylenenler: Carl Gustave Jung’a göre, “Kendi içsel görümüzegöre ne olduğumuz ancak mitos aracılığıyla ifade edilebilir. Mitos bilimden daha bireyseldir ve yaşamı ondan daha kesin biçimde ifade eder Murry Hope’ye göre,  Gerçekte tüm mitler gerçeğin bir parçasını içerirler. Kimi yetkelerin salt mitolojisi saydığı Oera Linda Kitabı, Tufan öncesi ve sonrasındaki kadim Frisya halklarının tarihini aktarmaktadır. (Atlantis Efsane mi Yoksa Gerçek mi? sf. 38,39) Brockhaus adlı Alman ansiklopedisine göre, “Tarihde adı geçmeyen, artık unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin kadrosuna girer” (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ). E. A. Gardner’e göre, Mitoloji, ”Tabiat varlıkları ile olaylarına, kişilik verme sureti ile anlatma şeklidir  (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ). Prof. Dr. B. Ögel’e göre, “Efsanelerin kendilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji ise bu efsaneleri inceleyen bir ilim koludur. Mitoloji araştırmaları, din tarihi incelemeleri ile de yakından ilgilidir. Fakat mitoloji, yalnızca bir din tarihi de değildir. Mitoloji, insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir aynasıdır.  (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5,6 ve 19) Ayça Akgüner’e göre Mitoloji, “Efsane Bilimi”dir. Yani ilkel insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen masalsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inançlarına bakış açılarının yorumlanmasıdır. Her ulusun, her ülkenin tarihi; çeşitli efsaneleri, destanları, kahramanlık öykülerini, inanç sistemini tanrılarını, insanlarını, masallarını, söylencelerini barındırır.” Yukarıdaki alıntılarda mitolojinin ne olduğu çok iyi bir şekilde ifade edilmiştir. Çünkü mitoloji, doğa üzerine işlenmiş olan prototiplerin (İlk Örnekler) harici kısmının hayallerde canlandırılarak (veya onları canlı görerek) anlatılma şeklidir. Bir başka deyişle, kadim inisiyecilerin trans halindeyken doğa üzerinde gördükleri resim ve şekilleri, doğa üstü olaylarla
süsleyerek anlattıkları hikayelere mitoloji adı verilmiştir.

İstanbul Hava
25°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Felsefe ispanyolca matematige ayni gün calisabilmek=Felsefik ve analitik dusunme+İki yabancı dil.Mütevazi olamayacagim muhtesemim sanki😎

About 2 minutes ago from Dilara's Twitter via Twitter for iPhone

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar