Posts Tagged ‘Klinik psikoloji’

PostHeaderIcon Klinik psikoloji

Klinik psikoloji, psikoloji biliminin alt alanlarından birisidir. Psikoloji biliminin trafik psikolojisinden spor psikolojisine kadar birçok alt dalı bulunmaktadır. Klinik psikoloji, psikolojik problemler yaşayan kişilere yönelik çalışmalar yapar.

klinik-psikolojiPsikoloji birçok alt dala ayrılır. Adli, sağlık, sosyal, trafik ve ulaşım, Kültürler arası, din, endüstriyel psikoloji. Klinik psikoloji de psikolojinin alt dallarından bir tanesidir. Klinik psikoloji, bilimi, teoriyi ve pratiği bir araya getirerek, her hangi bir psikolojik sıkıntı nedeni ile çevreye uyum sağlayamama gibi durumda olan kişileri anlamak, sorunlarına müdahale etmek, yönlendirmek, kişilerin hayata ve sosyal çevreye uyumunu artırmak, bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve duygusal, düşünsel ve davranışsal sorunları düzene sokmak amacındadır. Klinik psikoloji, çeşitli kültürlerde ve sosyoekonomik seviyelerde, insan hayatının, yaşam boyu gelişen ve değişen entellektüel, duygusal, fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır.

Klinik Psikolog Ne Yapar?

Klinik psikologlar, bilimsel, profesyonel bilgileri ve yetkinliğiyle psikoloji biliminin yükselmesi ve gelişmesi için, mesleki uygulamalarını ve bu uygulamaların kalitesini yükseltmek ve kişilerin kaliteli bir hayat yaşamaları, refahlarını ilerletmek üzere eğitim alır ve yetiştirilirler. Klinik psikologlar, araştırmalar, öğretim, süpervizyonlar, program geliştirmeler ve değerlendirmeler, danışmanlıklar, kamu düzeni, mesleki uygulamaların yanında bireylerin, ailelerin, grup ve kurumların psikolojik sağlığına katkıda bulunacak proje ve uygulamalarda görev alırlar.

Klinik psikologlar, henüz başlangıç aşamasındaki ruh hastalıklarını önleyebilmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalardan, erken müdahaleye, basit uyum sağlama problemlerinden, uyumsuzluk problemlerine, hastane yatışı gerektiren durumlara kadar geniş bir alanda aktif rol oynayabilirler.

Klinik alanda çalışma hakkı kazanan psikologlar, uzmanlık alanına göre kişilerle bütün gelişimsel süreçlerde değişik değerlendirme ve müdahale şekilleri kullanarak direkt olarak çalışabilirler. Klinik psikolojide değerleme, kişinin sıkıntısının ortaya çıkışını, nedenlerini ve muhtemel etkilerini, bireysel, sosyal yetersizlikleri ve fiziksel, davranış, duygu, sinir ve zihinsel süreçlerle ilişkilendirilen psikolojik etkenleri belirlemek için kullanılır. Değerlendirme kriterlerini uygularken kişisel görüşme, klinik hikâye dinleme, davranışsal değerlendirmeler, zihinsel melekeleri ölçme ve yorumlama, kalıtımsal yatkınlıklar, bireysel özellikleri ve diğer bireysel tecrübeler ve rahatsızlığa bağlı davranışlar göz önünde bulundurulur.

Klinik psikolojide yapılan müdahale, duygusal çelişkileri, kişilik bozukluklarını, psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. El koymada psikoterapi; psikanaliz, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi, çift terapileri, aile terapileri, grup terapileri, rehabilitasyonlar, EMDR, kısa süreli çözümlere odaklanmış terapiler, şema terapileri, transaksiyonel analiz ve sosyal öğrenme teorileri kullanılan temel yaklaşımlardan bazılarıdır. Bu uygulamanın amacı kişini zihinsel işlevselliğini etkinleştirerek yaşam kalitesini, yaşamdan duyduğu tatmini, soysal düzene uyumunu artırmaktadır.

Klinik Psikolog Nerelerde Çalışır?

 • Özel Ofislerinde
 • Ruh Sağlığı Birimlerinde
 • Sağlık Hizmetleri Servislerinde
 • Hastanelerde
 • Okullarda
 • Üniversitelerde
 • Yasal Sistemlerde
 • Tıbbi Sistemlerde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Devlet Dairelerinde
 • Askeri Hizmetlerde Çalışabilirler.

Klinik Psikologlar ile Psikiyatristin Farkı

Psikiyatristler, klinik psikologlardan farklı olarak 6 yıl tıp fakültelerinde tıp eğitimi alırlar. Daha sonra da 4 yıl psikiyatri uzmanlığı yaparlar. Yani bedenin psikolojik olayları ve hastalıkları üzerine uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Klinik psikologlar ilaç yazamaz ve öneremezler. İlaç yazma ve önerme işi Psikiyatristler tarafından yapılabilmektedir. Psikiyatristler de, psikoterapi uygulayabilmek için uzmanlığına ek olarak ulusal veya uluslar arası geçerliliğe sahip psikoterapi eğitiminden geçmesi gerekir.

PostHeaderIcon Klinik psikoloji

Klinik psikoloji alanı, rahatsızlığı, ruhsal yetersizliği, uyumsuzluğu anlamak, tahmin etmek ve hafifletmek – aynı zamanda insan adaptasyonunu, ruhsal dengeyi ve kişisel gelişimi ilerletmek – için bilimi teoriyi ve uygulamayı bütünler. Klinik psikoloji, yaşam süresi boyunca değişen kültürlerde ve tüm sosyoekonomik seviyelerde insan fonksiyonunun zihinsel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönleri üzerine odaklanır.Klinik psikologlar ne yapar?

Klinik psikolog, psikolojik bilimi, profesyonel psikoloji uygulaması ve insani mutluluğu ilerletmek için bilimsel ve profesyonel bilgi ve becerileri meydana getirmek ve bütünlemek için okumuş ve eğitilmiştir. Klinik psikologlar, bireyler, aileler, gruplar ve kurumların psikolojik sağlığını ilerleten araştırma, eğitim ve süpervizyon, program geliştirme ve değerlendirme, danışma, kamu siyaseti, profesyonel uygulama ve diğer faaliyetler ile ilgilenirler. Onların işleri, uyumdaki küçük problemlere erken müdahale ve onu engellemeden, hastaneye yatırılması gereken rahatsızlığı olan bireylerin uyumsuzluğunu tedavi etmeye kadar sıralanabilir.
Klinik psikoloji uygulayan doktorlar, gruplarla (aileler, benzer psikopatoloji hastaları ve kurumlar) ve bütün gelişimsel seviyedeki bireylerle (bebekten yaşlı yetişkinlere kadar) direk olarak çalışırlar. Onlar bunları yaparken hem ruh sağlığını iyileştirmek hem de rahatsızlığı, uyumsuzluğu hafifletmek için geniş çapta değerlendirme ve müdahale yöntemleri kullanırlar.
Araştırmacılar, klinik psikolojinin teorisini ve uygulamasını inceliyorlar ve onların dergileri ile klinik psikolojinin deneysel temelini belgeliyorlar. Danışmanlar, öğretmenler ve klinik süpervizyon verenler, klinik psikoloji bilim temelini; öğrenciler, diğer profesyoneller ve profesyonel olmayanlar ile paylaşırlar. Klinik psikologlar ayrıca program geliştirmeye katılırlar, klinik psikoloji hizmeti dağıtım sistemini değerlendirirler ve klinik psikoloji alanıyla

Klinik psikolojide kariyer

Klinik psikologlar nerede çalışır?
Amerikada klinik psikologlar bireysel uygulama, ruh sağlığı hizmet birimleri, sigortaya bağlı sağlık bakım kurumları, hastaneler, okullar, üniversiteler, endüstriler, yasal ve tibbi sistemler, danışmanlık merkezleri, askeri kuvvetleri, hükümet acentaları, dahil çeşitli konumlarda çalışırlar.Klinik psikolojiyi uygulamak için ön koşullar

Klinik Psikoloji programından kazanılmış doktora, klinik psikoloji hizmetlerini uygulamak için minimum standart olarak gereklidir. Klinik psikoloji eğitimine has olan; kişilik ve psikopatoloji alanlarında önemli derecede okumaktır. Sonuç olarak; klinik psikologlar insanların yaşam süresi boyunca normal ve anormal uyumluluğu ve uyumsuzluğu hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip oluyorlar.

Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association) klinik psikoloji doktora programları için standartlar koyuyor ve bu   standartları karşılayan programları akreditasyon süreci ile onaylıyor. Bütün Amerikan eyaletlerinde klinik psikolog olarak çalışmaya devam edebilmek için her bir ya da iki yılda bir (eyalete göre) yeteneklerinin ve bilgilerinin güncel olduğunun gösterilmesi gereklidir.
“Bu bilgiler, Amerikan Psikolog Derneğinin Klinik Psikoloji Kurumu (Bölüm 12) izni ile, Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT tarafından sunulmuştur.”
İstanbul Hava
25°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Felsefe ispanyolca matematige ayni gün calisabilmek=Felsefik ve analitik dusunme+İki yabancı dil.Mütevazi olamayacagim muhtesemim sanki😎

About 2 minutes ago from Dilara's Twitter via Twitter for iPhone

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar