Posts Tagged ‘Frankfurt okulu’

PostHeaderIcon Frankfurt Okulu

Frankfurt okulu, Frankfurt ** Main’deki institut fûr Soziaiforschung çevresinde toplanmış alman aydınlar topluluğu.

Frankfurt OkuluBir araya gelmekteki amaçları, öncelikle marxçılığı eleştirel bir bakışla yenilemek ve “olguculuk” (ya da yeniolguculuk) ye adlandırdıkları akımı eleştirmekti; onlara göre, sözkonusu akımın temsilcileri Wittgenstein, Popper, Viyana* çevresi ve anglosakson deneyciliği ya da onların deyişiyle çözümleyici* felsefeydi. Enstitü 1923’te kuruldu, örgütsel bakımdan üniversiteye bağlıydı; 1932’den başlayarak kendi dergisini, Zeitschrift fûr Sozialforschung’u yayımlamaya başladı. Okulun en önemli temsilcisi Max Horkheimer’dir. Okulun siyasal ve felsefi programı onun kuramsal çalışmalarının ışığında “eleştirel kuram” adıyla belirlendi. Horkheimer Friedrich Pollock ile birlikte Enstitü’yü uzun süre yönetti. Theodor W. Adorno’ysa Enstititü’ye ancak 1938’de katıldı. Herbert Marcuse ve Erich Fromm daha çok freudçu-marxçı bir antropolojinin temellerini ortaya koydular, ama psikanalizi okulun görüşleriyle bütünleştirmek tüm üyelerin ortak eğilimiydi. Psikanaliz Walter Benjamin’in düşüncelerinde önemli bir yer tutuyordu. Okulun üyeleri arasında Gershon Scholem (1897-1982) ve Karl August Wittfogel’i de saymak gerekir. Nazizmin ve yahudi düşmanlığının yarattığı tehlike karşısında Enstitü, sırasıyla Cenevre’ye, Paris’e ve Columbia Üniversitesi’ne göç ettikten sonra, sonunda 1934’te New York’a yerleşti. Zeitschrift fûr Sozialforschung 1933’te Felix Alcan yayınevi’nce Paris’te yayımlandı ve ABD’de ingilizce olarak ancak 1940’ta çıktı.

Yeni New York Enstitüsü, üyelerince “olgucu” olarak nitelenen görüşlerın eleştirisini bırakmaksızın, amerikan toplumbilimine özgü yöntembilimsel deneyciliğin bazı katkılarını da benimsedi; böylece ırkçı önyargılar ve özellikle Yahudi düşmanlığı sorunuyla “otoriter kişilik vb. üstüne toplumsal psikoloji çalışmalarına başladı. 1950’de Frankfurt’a geri dönen Max Horkheimer Enstitü’ye yeni bir hareket kazandırdı. O dönemde daha çok, Theodor W. Adorno ve Jûrgen Habermas etkiliydiler, ikisi de, Alfred Schmidt, Albrecht Wellmer gibi araştımacıların katıldığı, Frankfurt okulunun “yeni kuşak”ını yetiştirdiler. Bu kuşağın Osgar Negt ya da Hans Jûrgen Krahl gibi pek çok temsilcisi, “eleştirel kuram”ın entelektüel geleneğinden büyük alanda etkilenmiş olan yeni Batı Alman soluna katıldılar. Jûrgen Habermas’ın 1971’de Frankfurt’tan Starnberg enstitûsü’ne geçmesi üzerine Frankfurt okulu ortadan kalkmış oldu.

İstanbul Hava
25°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Felsefe ispanyolca matematige ayni gün calisabilmek=Felsefik ve analitik dusunme+İki yabancı dil.Mütevazi olamayacagim muhtesemim sanki😎

About 6 minutes ago from Dilara's Twitter via Twitter for iPhone

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar