Posts Tagged ‘Akozmizm’

PostHeaderIcon Akozmizm

Akozmizm, akozmizmfelsefede Tanrı’nın tek ve nihai gerçeklik olduğunu, sonlu nesne ve olayların bağımsız olarak var olmadıklarını savunan görüştür. Akozmizmin, her şeyin Tanrı olduğunu savunan panteizmle aynı şey olduğu düşünülmüştür.
Akozmizm, aynca Hint felsefesindeki Vedanta öğretisini, Budacılığı ve Arthur Scho-penhauer’m felsefesini tanımlamak için de kullanılmıştır. Johann Gottlieb Fichte ise bu terimi, Spinoza’ya yapılan suçlamaların benzerlerine karşı kendini savunmak için kullanmıştır.

PostHeaderIcon Akozmizm

AkozmizmPanteizm inancının aksine evrenin gerçekliğini kabul etmez, onu bir yanılsama olarak kabul eder. Gerçek olan tek şey sonsuz ve müşahede edilemez Mutlak Varlıktır. Akozmizm felsefesinde tek bir Gerçeklik olduğu düşüncesiyle yola çıkar ama şu an müşahede ettiğimiz olgusallığın sözkonusu Gerçek’le alakası olmadığını ve onun bir parçası olmadığını iddia eder. Çünkü içinde olduğumuz alemde iyilik ve kötülük biraradadır ve pek çok acı çekilmektedir. Zeno ve Spinoza gibi monistik felsefeciler panteizmi savunurken, Hintli mistikler ve felsefeciler daha çok akozmik dünya görüşüne sahiptirler. Hintli mistikler bu yüzden görünen gerçeklikle değil, görünmeyen Mutlak Gerçeklikle ilgilenmişler ve aydınlanarak ona ulaşmaya çabalamışlardır.

Kaynak: http://www.estanbul.com/akozmizm-431368.html#.Vh_0qnrtlBc

İstanbul Hava
24°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Felsefe ispanyolca matematige ayni gün calisabilmek=Felsefik ve analitik dusunme+İki yabancı dil.Mütevazi olamayacagim muhtesemim sanki😎

About 8 minutes ago from Dilara's Twitter via Twitter for iPhone

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar