PostHeaderIcon Karikatür Yarışma Haberleri

“Keyifli Yaş Alma” konulu Ulusal Karikatür Yarışması 2017, İzmir – Türkiye

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ KAPSAMINDA
“KEYİFLİ YAŞ ALMA” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI

AMAÇ: Dünyada ve Türkiye’de giderek ve hızla artan yaşlılık oranı, yaşlanma hızı ve ömür uzunluğu sosyal yaşamı düzenleyen en önemli kurumlardan olan yerel yönetimleri de bu konu üzerine eğilmeye itmiştir. TÜİK’ten 2013 yılı itibariyle alınan sonuçlara dayanarak söylenebilir ki 2011 yılında 520 bin olarak ölçülen yaşlı sayısı 2013 yılı itibariyle 562 bine ulaşmıştır.

3 yıl içinde yaklaşık olarak %8 oranına tekabül eden bu artış; yaşlılık görünümünün değişeceği önümüzdeki 15 yılın ardından daha da kritik hale gelecektir. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları, hizmet alıcıları, hizmet alıcının yakınları, hizmet sunucular, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bu başlıklarda dünyadan diğer aktörlerin bir araya geleceği Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi düzenlemiştir.

Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi hem akademik hem pratik yönüyle yaşlıların, yaşlananların ve kırılgan yaşlılara hizmet verenler ile aile yakınlarının buluşacağı, ülkemizdeki ilk fuar ve kongredir. “KEYİFLİ YAŞ ALMA” konulu bir karikatür yarışması da bu amaçla düzenlenmiştir. Sanatçılarımızı onlar için düşünmeye davet ediyoruz… Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin eserleri ile ‘yaşlılık’ ve yaşlılığı görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

KONU: Karikatür Yarışmasının Konusu “KEYİFLİ YAŞ ALMA”dır.

KATILIM: Yarışma ulusal ölçekte olup tüm karikatür sanatçılarına açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir.Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Tespit edilenler elenir. Verilen ödül geri alınabilir.

YARIŞMAYA 2 ŞEKİLDE KATILINABİLİR

1.) Orijinal: Çizim tekniği serbest olup karikatürler renkli veya siyah beyaz olabilir. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır. Orijinal karikatür çalışması jüri değerlendirmesinde lehte bir puan oluşturacaktır.

2.) Dijital (Bilgisayar çalışması): Karikatür bilgisayarda çizilip gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.

GENEL KOŞULLAR

Orijinal ve dijital çıktı olarak karikatür gönderenler eserlerin arkasına adı – soyadı, telefon numarası, internet ve posta adresleri yazılacak, fotoğrafları ile kısa özgeçmişleri ve banka hesap (IBAN No) ve TC Kimlik numarası eklenecektir.

18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını eklemelilerdir. Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar, seçici kurulun 1. derece yakınları bu yarışmaya iştirak edemezler.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya katılan karikatürler geri gönderilmeyecektir. Daha sonra eser sahibinin ismi belirtilerek çeşitli ortamlarda (broşür, sergi, vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma sonunda İzmir dışında oturup yarışmada ödül kazananlardan sadece 1., 2. ve 3. gelen sanatçının (1kişi) yol ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri adreslerine gönderilecektir.

Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler sergilenecek ve oluşturulacak albümde yer alacaktır. Sergilenen karikatürlerin sahiplerine birer albüm gönderilecektir. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

POSTA GÖNDERİM ADRESİ: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Karikatür Yarışması, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu yanı No:9/3 Basmane Konak

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 21 / 04 / 2017

Değerlendirme Tarihi: 29 / 04 / 2017

Sonuçların Duyurulması: 31 / 04 /2017

Ödül Töreni: 11 / 05 / 2017

ÖDÜLLER:

Birinciye; 5.000 TL ve Plaket

İkinciye; 3.500 TL ve Plaket

Üçüncüye; 2.000 TL ve Plaket

3 Adet Başarı Ödülü; 500 TL

SEÇİCİ KURUL:

Muzaffer İzgü

Eray Özbek

Niyazi Yoltaş

Lütfü Dağtaş

Yücel Tanyeri

Raportör: Ömer Çam

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

Buket Mavibulut: 0 232 293 9062

* KATILIM FORMU : Foto İsim:Soyad :

Kısa Özgeçmiş:

Kimlik No:

Banka Hesap (IBAN No):

Adres :

Telefon :

E-Posta:

KARİKATÜR 1:

KARİKATÜR 2:

KARİKATÜR 3:

KARİKATÜR 4:

KARİKATÜR 5:

Yarışma şartnamesi ile açıklanmış bulunan tüm maddeleri tam ve eksiksiz okuyup anladığımı, bu şartları aynen ve tereddütsüz kabul ve taahhüt ederek yarışmaya katılmış olduğumu; aşağıda yazılı bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İmza:

Tarih:

(Yarışma şartnamesi ayrıca www.ukeyf.org adresinden download edilebilir.)

2. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması 2017, Türkiye

ANTALYA OSB Karikatür Yarışması

Konu: Üreten Sanayi

Son Başvuru Tarihi: 2 Mayıs 2017

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan yarışmanın amacı; sanayinin o kentte yaşayan insan için, şehrin bizzat kendisi ve ülke ekonomisi için önemine vurgu yapmaktır. Bu bağlamda yarışmanın amacı, bugüne dek genel olarak çokça çizilen sanayilerin çevreye verdiği rahatsızlık, kirlilik vb. olumsuz tarafların aksine, bu kez sanayinin “olumlu ve faydalı” yanlarını yansıtmak, yaşama olan katkılarına vurgu yapmaktır.

Antalya OSB’de 8 ana sektörde faaliyet gösteren 266 tesis bulunmakta, bu tesislerde 13.000 kişiye iş istihdamı sağlanmakta ve OSB, kent ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Özellikle belirtmeliyiz ki, Antalya OSB; geçtiğimiz yıllarda ülkenin “En Yeşil ve En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi” seçilen, ekonomik büyümesine paralel olarak, doğal kaynakları, çevresel değerleri dengeli biçimde kullanarak ilerlemeyi, çalışanların sağlıklı ve insani ortamlarda üretim yapmasını ilke edinen, yaşama karşı duyarlı bir Organize Sanayi Bölgesidir.

“Üreten Sanayi” ana başlığının yanı sıra : “Sanayi ve insan, sanayi ve şehir, sanayi ve ülke, sanayi ve ekonomi, sanayi ve temiz çevre, sağlıklı ve insanca çalışma ortamları, sanayi ve doğaya saygı birlikteliği, sürdürülebilir üretimler, sanayi ve gelecek, sanayi ve iş imkanları, sanayi ve toplum, sanayi ve ticaret, sanayi ve aile, fabrikalar, iş alanları, makineler-insanlar, taşınan, ithal edilen, ihraç edilen, tonlarca üretimler” vb. tüm konularda karikatürler çizilebilir.

ŞARTNAME

1. Yarışmanın konusu: Üreten Sanayi

2. Son gönderme tarihi: 2 Mayıs 2017

3. Yarışma ulusal çapta olup, amatör ve profesyonel tüm yarışmacılara açıktır.

4. Yarışmaya en fazla 3 karikatür gönderilebilir.

5. Eserler, en az A4, en fazla A3 ebadında olmalıdır. Eserler, orijinal çizim olarak kargo ile ya da dijital ortamda e-mail ile gönderilebilir. Dijital olarak gönderilecek eserler, en az 300 dpi çözünürlükte ve en fazla 10 MB büyüklükte olmalıdır.

6. Yarışma için gönderilen eserlere, yarışmacının kısa özgeçmişi eklenmeli, eserlerin arka yüzüne; sanatçının adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi yazılmalıdır. Dijital katılımda bu bilgiler e-maile eklenmelidir.

7. Gönderilen karikatürler, daha önce başka bir yerde yayınlanmış olabilir; ancak ödül almamış olmalıdır.

8. Benzer ya da kopya karikatürler olması ihtimaline karşı, finale kalan karikatürler, 5-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.antalyaosb.org.tr adresinde askıda bekletilecek ve bu süre zarfında olası itirazlar değerlendirilecektir. 10 Mayıs 2017 tarihinden sonra gelen itirazlar dikkate alınmayacaktır. 11 Mayıs 2017 tarihinde kesin sonuçlar açıklanacaktır.

9. Yarışmaya gönderilen karikatürler iade edilmeyecektir.

10. Yarışmaya gönderilen karikatürler, Antalya OSB tarafından ticari olmayan amaçlarla, internet ortamında afiş, kartpostal, reklam, albüm, davetiye vb. basılıp kullanılabilecektir; ancak eserlerin asıl sahibi sanatçının kendisidir. Yarışmaya eser gönderen çizerler bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

11. Yarışma sonunda ödül almaya ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan bir albüm hazırlanıp, ödül kazanan ve albümde karikatürü yer alan sanatçıların adreslerine gönderilecektir.

12. Yarışmada ödül kazananların bir kişilik ulaşım ve bir gecelik konaklama giderleri Antalya OSB tarafından karşılanacaktır.

13. Yarışma Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır;

– Eray ÖZBEK

– Ahmet AYKANAT

– Engin SELÇUK

– Kürşat ZAMAN

– AOSB Yönetim Kurulu Üyesi

– AOSB Bölge Müdürü

14. Ödüller;

Birincilik Ödülü: 7000 TL ve AOSB Ödülü

İkincilik Ödülü: 5000 TL ve AOSB Ödülü

Üçüncülük Ödülü: 3000 TL ve AOSB Ödülü

Mansiyon 1: 1500 TL ve AOSB Ödülü

Mansiyon 2: 1500 TL ve AOSB Ödülü

Mansiyon 3: 1500 TL ve AOSB Ödülü

15. Yarışma Takvimi;

Son Gönderim: 2 Mayıs 2017

Jüri Toplantısı: 5 Mayıs 2017

Askı Süresi: 5-10 Mayıs 2017

Kesin Sonuç Bildirimi: 11 Mayıs 2017

Ödül töreni: 23 Mayıs 2017

16. Yarışma Sergisi ve Ödül Töreni 23 Mayıs 2017 tarihinde Antalya OSB İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

17. Eser gönderim adresi:

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 5. Cad. No:5 Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Basın Yayın Tanıtım Organizasyon Müdürlüğü Döşemealtı – ANTALYA

E-mail : karikatur@antalyaosb.org.tr

Detaylı Bilgi için iletişim;

Burcu Zaman

E-mail : burcuzaman@antalyaosb.org.tr

Tel : 0242 258 11 00 (2002)

Can Yücel

E-mail : canyucel@antalyaosb.org.tr

Tel : 0242 258 11 00 (5004).

 

Amasya Belediyesi 8. Uluslararası Karikatür Yarışması

Amasya Belediyesi 8. Uluslararası Karikatür Yarışması Şartnamesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Konu: Serbest

2017 yılı yarışmamızda konu SERBEST olarak belirlenmiştir.

Karikatüristler çizgiyle anlatırlar dünyayı, yaşamı. Sayfalar dolusu yazılacak olan şeyi bir iki çizgiyle anlatmanın ustalığını yaşarlar. Çizgileri yaşamı anlattığı gibi çağına da tanıklık eder. Tüm eli kalem tutan, çizgisine güvenenleri yarışmamıza davet ediyoruz. Bu yıl çizgilerinizi, konuyu sınırlamadık. Serbest konulu karikatürlerinizi bekliyoruz.

Başarılar diliyoruz…

Son Katılım Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadardır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar:

 1. Yarışma ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
 2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren karikatürler yarışma dışı kalacaktır.
 3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmaya Katılacak Karikatürlerde Aranacak Nitelikler:

 1. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir.
 2. Karikatür boyutları en azA4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.
 3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.
 4. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
 5. Yarışmacılaren fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eserlerin Teslimi:

 1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. ( Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. 18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.
 3. Katılımcılar eserlerini yalnızca Belediyemizin belirlemiş olduğu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Eserin gönderileceği zarfın üzerine’’Amasya Belediyesi 8. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 11 Nisan 2017 Salı tarihine kadar gönderilmelidir.
 5. Amasya Belediyesi’nin şartnamenin İletişim bölümünde bulunan adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
 6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 5.000 TL

İkincilik Ödülü : 3.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL

Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL

Mansiyon-18 Yaş altı (3 Adet)* : 750 TL

*Mansiyonların 3 tanesi 18 Yaş altı Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir.

Seçici Kurul:

 • Osman AKBAŞ, (Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı )
 • Savaş ÜNLÜ, (Jüri Koordinatör -Mizah Yazarı)
 • Şevket YALAZ, (Karikatürcü)
 • A.Kadir USLU, (Karikatürcü)
 • Mehmet SELÇUK, (Karikatürcü, Temsilci)
 • Altan ÖZESKİCİ, (Karikatürcü)
 • Yusuf KOT, (Karikatürcü- Karikatürcüler Derneği Denizli Temsilciliği)

Yarışma Takvimi:

 1. 11 Nisan 2017Salı günü mesai bitimine kadardır.
 2. Jüri değerlendirme toplantısı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü yapılacaktır.
 3. Yarışma sonuçları 24 Nisan 2017 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır.
 4. Ödül töreni Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler:

 1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaşım dâhil)Net 1.250 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez. )
 2. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerininUlaşım ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 3. Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
 4. Amasya dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir.
 5. Yurtdışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.
 6. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları bankaIBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
 7. 18 yaş altıödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır.
 8. Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alınarak hesaplanır.
 9. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından Amasya Belediyesi de faydalanır.
 10. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.
 11. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.
 12. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

İletişim:

Yarışma Koordinatör : Yasin Emre ŞAHİN

Tel : 0 358 212 01 27( Dış Hat )

Santral : 0 358 212 01 28 Dahili: 314

Adres :

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası, No: 95-101

05100/ AMASYA

E-Posta : yarisma@amasya.bel.tr Web : www.amasya.bel.tr

Şartname İçin Bkz:

http://amasya.bel.tr/Files/Sartnameler_2017/ULUSLARARASI_AMASYA_KARKATUR_YARIMASI

Kaynak:

http://amasya.bel.tr/icerik/642/2339/8uluslararasi-karikatur-yarismasi-basladi.aspx

 

 

Leave a Reply

İstanbul Hava
24°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Felsefe ispanyolca matematige ayni gün calisabilmek=Felsefik ve analitik dusunme+İki yabancı dil.Mütevazi olamayacagim muhtesemim sanki😎

About 10 minutes ago from Dilara's Twitter via Twitter for iPhone

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar